พฤศจิกายน 27, 2552

NEXT STEP


HI !!!! MONO'S FRIENDS


IT ALMOST CELEBRATE OF CHRISTMAS AND NEW YEAR.


WHEN YOU LOOK AROUND SOME PRECIOUS PRESENT,LET THINK ABOUT ME


NOW MONO ON SALE 10% AT CODE 10 - 1F,SIAM PARAGON


SPECIAL REWARD FOR EVERY 3,000 BAHT PURCHASE.........


GET JEWELRY BOX ONLY HERE


พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของโมโน ครบทุก 3,000 บาท


รับฟรี กล่องเก็บเครื่องประดับสุดเก๋
MONO PRESS CLIPPING


ON KULLASATREE
THE NEW PR CARDWANT MONO CATALOG OR DIRECTING ORDER

PLEASE E MAIL ME
we will update our site soon www.mo-nostudio.com


พฤษภาคม 07, 2552

did u know MONO???

MID YEAR SALE 15 JUNE-28 JULY 09 AT SIAM PARAGON

WE OFFER 10%-30% SALE!!!!!THE LATEST OUR STUFFS!!!


Everyone knows how can write the

Arabic numerals

"1,2,3,4,5,6,7,8,9,0"

But How many people know can write

the Thai numerals

"๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙"necklace


open the door across to my room

amused by some part of my house

1 one ๑ nueng

2 two ๒ song

3 three ๓ saam

4 four ๔ see

5 five ๕

6 six ๖ hok

7 seven ๗ jed

8 eight ๘ pedd

9 nine ๙ kow

ring : even number


Thai number is shape which clearly

inform of Thai character and identity

Mono creates Thai number in our style combine

with geometric shape through the jewelry"we love Thai number"earrings : match by yoursJuthamas K,Author
Labels